Horní lišta
Lišta s obrázky

REIKI pro zdraví 

Milí přátelé,

nabízí se vám šance začít aktivně pracovat na svém zdraví - fyzickém i psychickém. Zdraví vyjadřuje harmonii na úrovni fyzické, psychické i sociální. Bohužel, lidé si stále nechtějí uvědomit vlastní odpovědnost. Negativní a smutné myšlenky plné zloby nebo strachu jsou stresem, působí přímo přes psychofyziologická spojení těla a vedou  postupně k projevům nemoci. Každý je plně odpovědný za každou svou myšlenku, za každý svůj úmysl, za každý svůj čin.

Reiki je japonským slovem a označuje přirozený systém léčení, který je ve své podstatě starý jako lidstvo samo. Filozofie práce s energií je součástí života, představuje cestu ke zdraví a moudrosti. Ki - životodárnou kosmickou energii máme všude - kolem sebe i v sobě.  Je podstatou všech jevů a zahrnuje v sobě přeměnu vesmírné energie v bioenergii a pochopení informací, které jsou v ní obsaženy. Božské vědomí zvané v japonštině rei usměrňuje životní sílu ki. Reiki přirozeně plyne a pomáhá uzdravovat všude, kde je léčba možná a člověk si to přeje. Ki (čchi, prána apod.) je informačním systémem, kterým je člověk vetkán do tkáně svého životního prostředí, do informačního pole Země, sluneční soustavy, vesmíru. Schopnost pracovat s energií je zakódována v genetické výbavě každého člověka. Každý atom, každá molekula tvořící buňku jsou elektromagnetickými entitami a přenáší ve svých elektromagnetických polích příslušné informace.

Jsme otevřeným bioenergetickým systémem, také proto je každý fyzický orgán symbolem pro duchovní pravdu. Blokáda aktivní práce s energií je působena především nedostatkem  víry, hluboce uloženým strachem nebo omezenou nadvládou rozumu.  Stále více lidí však začíná pociťovat v průběhu svého života touhu získat zpět vnímání informačního pole pro zdraví a duchovní rozvoj svůj, i svých blízkých.
"Na počátku nebyla ani existence, ani neexistence, veškerý život byl neprojevenou energií".

Informace = energie = hmota
Harmonie bioenergie, psychiky, pohybu a stravy =
základní program zdravého lidského života.

Ucelený systém práce s bioenergií

1. stupeň - v prvním stupni se znovu otevírají schopnosti univerzální životní energii převádět , posilovat sebe a předávat ji druhým.
Jde vlastně o podvědomé rozpomenutí, zakódované v genech - v našem životním programu. Naladění je trvalé a do konce života nevyhasíná. Dávající člověk pouze energii usměrňuje, proto se neunaví ani neoslabí, ale je zároveň posilován (kdo dává, dvakrát dostává). Podle historických pramenů je i kaligrafie slabik rei a ki symbolem ochrany.

2. stupeň - zesiluje průtok energie a otevírá lidský organismus pro vnímání širokého spektra  energií. Jsou předány informace o možnostech práce s jemnými energiemi. Předané mantry (energetické kódy) probouzí vyšší informační naladění. Je možno dávat energii ve větším množství , efektivně pracovat na čištění energetického systému, poskytnout současně reiki mnoha lidem, čistit prostor a podobně.
Kurz 2.stupně Reiki je jako dárek rozšířen o výuku 1.stupně Karuna Ki Reiki.

3. stupeň je realizován s každým žákem samostatně. Mistrovský symbol nás spojuje s čistým bytím, s našim vyšším já. Vždy záleží na duchovní zralosti, pokoře a touze na sobě pracovat. Jde o práci s karmou , která vyjadřuje zákon žádosti (co vyzáříš, to dostaneš, co zaseješ, to sklidíš. Máme různé možnosti práce na sobě samém. Buďto můžeme nevědomě splácet minulé karmické souvislosti, které bolí nebo můžeme pracovat na transformaci karmy a ptát se - co jsem zase nepochopil, jaké  z toho pro mne plyne poučení? Zásadní je poznání, pochopení a odpuštění.

Co je to Karuna Ki?

je cestou soucitné Reiki, soucitnou energií uzdravování. Harmonizace vychází ze starých tibetských technik. Jde o silné naladění, s novými možnosti a způsoby práce s energií. V prvním stupni jsou předávány 4 mantry, ve druhém rovněž 4 mantry a ve třetím stupni pak další 3 mantry. Jednotlivé stupně na sebe  navazují.

Pozor! Kurz Karuna Ki 2.stupně se koná v neděli 29. 11. 2020

Víkendové kurzy Reiki - místo konání:
Centrum vitality, Vídeňská 20 , přízemí, (u tržnice, za parkovištěm vedle vchodu do parku, dům má novou šedou omítku), Olomouc.  Doba trvání kurzů 9,00 - 15,00 hod. Tramvajová zastávka Tržnice.

Reiki 1.stupně , kurzovné 1000 Kč

21. 3., 30. 5. , 10.10. 2020

Reiki 2.stupně , kurzovné 2000 Kč, kurz 2.stupně je jako dárek doplněn o výuku 1.stupně Karuna Ki Reiki

22 .3., 31. 5. , 11.10. 2020 kurzovné 2000 Kč


Termín kurzu Karuna Ki Reiki 2.stupně 29. 11. 2020, kurzovné 1200 Kč

 

 

2.stupeň Karuna Ki Reiki představuje završení systému poznání spojeného se 2.stupněm Reiki. Jsou předány 4 další úžasné mantry, včetně rozšíření a zopakování možností práce v rámci 2. stupně Reiki. Připravte si dotazy, případně zavolejte nebo napište.

3.stupeň Usuiho Reiki i Karuna Ki probíhá individuálně.

Doba trvání kurzu Reiki 1. a 2. stupně: 9,00 - maximálně do 15,00 hod.(záleží na počtu účastníků), vezměte si pohodlný oděv,  nezapomeňte přezůvky, svačinku, nápoj. Jste-li mými žáky a jsou volná místa, je možné přijít na opakování kurzu za příspěvek na pronájem 400 Kč. Kurz se koná v Centru vitality, Vídeňská 20, Olomouc.

Bližší informace a přihlášky na mobilu nebo emailu:

RNDr. Jarmila Riegerová, CSc., Ondřejova 6, Olomouc
Tel.: 776132079, email:
JarmilaRiegerova@seznam.cz http://jarmilariegerova.sweb.cz

Reiki mistr/učitel dr.Jarmila Riegerová,CSc., reg.mistr Karuna Reiki

Stáhnout (.pdf, 187 kB) článek z knihy Jarmila Riegerová, Reiki pro fyzické a psychické zdraví, Fontána 2005


 

 

 

 

 

 

Spodní lišta